Regulamin:

regulamin katalogu.docx
§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Katalogu stron internetowych. Katalog attis prowadzony jest przez Agencję Eventową Attis z siedzibą w Poznaniu.
Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
Regulamin dostępny jest na stronie agencji eventowej attis lub pod adresem http://www.atis.webd.pl

§2. Definicje
Użytkownik - osoba korzystająca z Katalogu w celu dodania Serwisu do Katalogu
Redaktorzy – zespół prowadzący i moderujący Katalog attis
Katalog – serwis internetowy pod domeną http://www.agencja-eventowa-attis.pl
Serwis – strona internetowa zgłoszona do dodania do Katalogu


§3. Zgłoszenie strony do katalogu

Każdy użytkownik może zgłosić Serwis poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod adresem http://www.atis.webd.pl
Dodanie do katalogu nastąpi po sprawdzeniu przez moderatora.
Każdy Serwis może zostać dodany tylko raz do Katalogu.
Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastową publikację Serwisu w Katalogu po spełnieniu przez niego wymagań z ustępu 2. Każde zgłoszenie jest moderowane przez Redaktorów.
Serwis zostanie dodany w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia, do Katalogu jeżeli spełnia następujące warunki:
Adres domeny internetowej Serwisu jest prawidłowy i jego treść wyświetla się prawidłowo po wpisaniu go w przeglądarce.
Kategoria w której został zgłoszony Serwis jest zgodna z treścią Serwisu.
Tytuł, Opis oraz Słowa kluczowe podane w forumalrzu zgłoszeniowym są zgodne z treścią Serwisu.
Zabronione jest dodawanie do Katalogu, Serwisów erotycznych, w budowie,łamiących polskie prawo.
dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail i tym podobnych.
niemających żadnej wartości.
propagujących nienawiść i przemoc.
w których przeważają reklamy nad treścią.
zawierających wirusy, trojany lub szkodliwe oprogramowanie.
stworzonych wyłącznie w celu manipulowania pozycjami stron w wyszukiwarkach.
będących podstronami serwisu głównego.
umieszczonych na darmowych serwerach hostingowych lub na bezpłatnych aliasach chyba że wyróżnia je wyjątkowo użyteczna treść.
Umożliwiających oglądanie różnego rodzaju mediów naruszających prawa autorskie osób trzecich np witryny z filmami online, wyszukiwarki mp3.
będących subdomenami Serwisów, chyba że prezentują one odrebną, ciekawą treść lub tematykę.
Serwisy nie spełniające wymagań z $4 punkt 5. oraz Serwisy zawierające treści bądźŸ linkujące do treści wymienionych w punkcie $4 punkt 6. będą odrzucane przez Redaktorów.
Serwisy w Katalogu które zawierają treści wymienione w punkcie $4 punkt 6. bądźŸ linkujące do nich, będą usuwane z Katalogu przez Redaktorów.

§4. Zarządzanie Serwisem dodanym do Katalogu

Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Serwisu z Katalogu za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie http://atis.webd.pl/katalogi/kontakt/
§5. Postanowienia końcowe

Każde zgłoszenie Serwisu do Katalogu przez Użytkownika poprzedzone jest akceptacją Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji od katalog attis w tym materiałów reklamowych oraz informacji handlowych, na adres poczty elektronicznej podany przy zgłaszaniu Serwisu do Katalogu.
Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia przez Katalog attis Zgodnie z stawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póŸn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Serwisu z Katalogu przez Redaktorów.
Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Katalogu, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego na http://atis.webd.pl/katalogi/kontakt/ Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redaktorów niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.
Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 Października 2012 roku.


Redaktorzy Katalogu

katalog stron www, katalog dobrych stron, pozycjonowanie stron, spis stron internetowych, dodawanie stron